Waar ik deze bons gebruiken ?

Deze Kadoobons hebben een geldigheid van 1 jaar (12 maanden), te tellen vanaf uitgiftedatum, ingevuld door de uitreiker en vermeld linksonder op de bon. De lijst met deelnemende handelaars vind u op deze pagina.

Ik heb als handelaar een bon ontvangen, waar kan ik deze inleveren?

De Vosselaarse Kadoobon, uitgegeven door UNIZO, kan je nog indienen tot en met 9 juli 2021 op Hoortverten 14, 2350 Vosselaar. Graag vergezeld van een volledig en correct ingevuld afgifteborderel.

De Vosselaarse Kadoobon, uitgegeven door ONDERNEMEND VOSSELAAR, kan je afgeven bij Katrien Verschueren, Eigenaarsstraat 6 bus 2, 2350 Vosselaar. Graag vergezeld van een volledig en correct ingevuld afgifteborderel.

 

 kadobon197x68 unizo kadobon180x68 2020 def 1kopie 
Afbeelding bon UNIZO   Afbeelding Bon Ondernemend Vosselaar

De KADOObon bestaat uit 2 delen, het linkerluik (grote strook) is bestemd voor de uitbetaling, het rechterluik (kleine strook) is bestemd voor de handelaar.
Uitbetaling gebeurt enkel op basis van de grote strook. De handelaar brengt op de uitbetalingstrook een bedrijfsstempel aan of vult de gegevens manueel in op de daarvoor voorziene plaats.

Hoe krijg ik mijn geld?

De uitbetalingstroken worden in gesloten omslag ingeleverd bij Katrien Verschueren, Eigenaarsstraat 6/1, Vosselaar.
De handelaar vermeldt op de omslag naam en adres van de zaak en het aantal uitbetalingstroken van 10 euro.
Inlevering van de stroken enkel bij hogergenoemd bestuurslid.
De telling op het ogenblik van het openen van de omslagen is bindend en kan niet betwist worden.
De tegenwaarde wordt binnen 2 weken op het door de handelaar doorgegeven rekeningnummer gestort.

Hoe lang kan ik een bon inwisselen?

Elke bon is een jaar lang geldig, tellend vanaf de uitgiftedatum.
Na de vervaldatum van de bon heeft de deelnemende handelaar nog 2 maanden tijd om de KADOObon in te wisselen.
Let op: je mag geen vervallen KADOObonnen aanvaarden. Twee maanden na de vervaldatum worden de KADOObonnen niet meer terugbetaald!