Hoe krijg ik mijn geld?

De uitbetalingstroken worden in gesloten omslag ingeleverd bij Katrien Verschueren, Eigenaarsstraat 6/1, Vosselaar.
De handelaar vermeldt op de omslag naam en adres van de zaak en het aantal uitbetalingstroken van 10 euro.
Inlevering van de stroken enkel bij hogergenoemd bestuurslid.
De telling op het ogenblik van het openen van de omslagen is bindend en kan niet betwist worden.
De tegenwaarde wordt binnen 2 weken op het door de handelaar doorgegeven rekeningnummer gestort.